Posts

Saame tuttavaks!

Meie väikeses rohelises linnakeses on olnud Türi Kristlik Misjonikogudus juba aastast 1999. Sama kaua on lapsed kogunenud siin ka pühapäevakooli. Kooliajal toimetavad lasteaia- ja kooliealised eraldi klassides, suvel ühiselt. Nii suurel kui väikesel on õigus õppida tundma Teda, kes meid on loonud!  Koos mängime, laulame, meisterdame, uurime Piiblit ja muidugi ka palvetame. Teeme aeg-ajalt erinevaid projekte ning juba väga-väga ootame suvist lastelaagrit.
Kutsume sind jälgima meie blogi ja olema niimoodi osa Türi Misjonikoguduse pühapäevakoolist :)

NELIPÜHA

Image
Enne kui Jeesus läks tagasi taevasse, ütles Ta oma sõpradele, et Ta saadab Püha Vaimu. Püha Vaim on just nagu Isa Jumal ja Jeesus. Ta on lahke, õrn ja hea. Püha Vaim on meie abiline. 

Sada kakskümmend Jeesuse sõpra läksid Jeruusalemma ja hakkasid nelipühipäeval üleval toas palvetama. Äkki tuli tugev tuul ja kõikide inimeste peade kohale, kes seal olid, ilmusid tulekeeled. Inimesed hakkasid rääkima imelikke sõnu. Püha Vaim andis neile uue keele. Nende mõistus ei saanud sõnadest aru, aga nad rääkisid nii, nagu Jumal andis neile rääkida.

Väljas kogunes suur hulk inimesi kokku, et kuulata, mis sees toimub. Mõned inimesed arvasid, et Jeesuse jüngrid on purjus, kui nad rääkisid keeltes. Mõned inimesed olid imestunud, sest nad olid kaugelt Jeruusalemma tulnud ja nad kuulsid, et jüngrid rääkisid Jumala suurtest tegudest just nende kodukoha keeles. 

Peetrus tõusis püsti ja hakkas rahvahulgale jutlustama. Ta oli täis julgust. Alles mõned päevad tagasi ta häbenes Jeesust ja kartis seda, mis inimese…

Kilpkonn

Image
Kas sa oled kilpkonna näinud? Mis ta selja peal on? Ta kannab oma maja igalepoole kaasa, kuhu ta läheb. Kilpkonnal on tugev kilp ja talle meeldib ennast sinna sisse peita. Kas sa oled kunagi püüdnud rääkida argliku kilpkonnaga? Just siis, kui sa oled valmis temaga sõbralikult juttu ajama, tõmbab ta oma pea, jalad ja saba kilbi sisse.

Jumal ei taha, et sa käituksid nagu kilpkonn, kui ta sinuga räägib. Ta tahab, et me oleksime julged. Kui sa tahad Jumala õnnistusi kätte saada, pead sa neid Temalt küsima. Kui sa kunagi ei palveta ega palu abi, käitud sa nagu kilpkonn, kes peidab end isegi siis ära, kui tegemist on sõbraga. Isa Jumal on meie sõber ja Ta ei tee meile haiget. Me peame õppima rääkima Isa Jumalaga ja ütlema talle, et me armastame Teda. Me peame paluma, et Ta aitaks meid. Piibel ütleb: „Sul ei ole seda, mida sa tahad, kuna sa ei palunud.“ Jakoobuse 4:2 (ümbersõnastus, täpsemalt vt siit). Õpi palvetama Isa Jumala poole Jeesuse nimel, kui sa tahad midagi. Ära ole nagu kilpkonn, kes…