Posts

Saame tuttavaks!

Meie väikeses rohelises linnakeses on olnud Türi Kristlik Misjonikogudus juba aastast 1999. Sama kaua on lapsed kogunenud siin ka pühapäevakooli. Kooliajal toimetavad lasteaia- ja kooliealised eraldi klassides, suvel ühiselt. Nii suurel kui väikesel on õigus õppida tundma Teda, kes meid on loonud!  Koos mängime, laulame, meisterdame, uurime Piiblit ja muidugi ka palvetame. Teeme aeg-ajalt erinevaid projekte ning juba väga-väga ootame suvist lastelaagrit.
Kutsume sind jälgima meie blogi ja olema niimoodi osa Türi Misjonikoguduse pühapäevakoolist :)

Keda Jeesus armastab?

Image
Ühel päeval, kui Jeesus oli oma jüngritega koos, tulid mõned täiskasvanud oma lastega Tema poole. Need inimesed tahtsid, et Jeesus õnnistaks nende lapsi. See lugu on Piiblis Matteuse 19, salmid 13-15 ning Markuse 10, salmid 13-16.
Jeesuse jüngrid aga ei lasknud lapsi Jeesuse juurde tuua. Nad arvasid, et Jeesus ei ole lastest huvitatud. 

Jeesus peatas oma jüngrid. Ta käskis neil lasta lastel Tema juurde tulla. Jeesus ütles oma jüngritele, et Taeva Kuningriik on lapsi täis. Jeesus pani oma käed laste peale ja õnnistas neid. Jeesusel on aega laste jaoks. Lapsed on Tema jaoks sama tähtsad kui täiskasvanud. Tänase värvipildi leiad siia klõpsates või skännides lehe lõpus olev QR-kood oma telefoniga.


Jumal armastab väikeseid lapsi. Jeesus ütles, et lastel on kaitseinglid. Kaitseinglid on alati lastega, et neid kaitsta. Jumalal on aega, et kuulata igat lapse palvet. Kui me palvetame, peaksime ootama vastust. Me palvetame Taevase Isa poole Jeesuse nimel.
Kui me palume oma patud andeks, saame me J…

Oled paigas?

Image
Mis sa tead kosmosest? Aga rakettidest?
Rakett69?  Oled näinud reklaami Rube Goldbergi masina ehitamisest? Konkurss lõppes u 48 tundi tagasi. Ehitada tuli ahelreaktsioon - st käepärastest vahenditest süsteem, kus üks asi paneb liikuma järgmise, kuni saavutatakse soovitud tulemus. Üks näide on siin.

Jumala tahte täitumine siin maapeal oleneb ka mitmest lülist. Sinust ja minust. Kui hetkel ei ole sinu kord, võib tunduda mõttetu seista rivis. Aga tegelikult, kui sina lähed oma kohalt, on kogu süsteem rikkis ja tuleb ümber ehitada.
Piibel räägib, et on olemas üks ihu. Vt 1.Korintlastele 12:12 Jeesus on pea ja meie oleme ihu, igaüks omast kohast Tema liikmed. Vahel juhtuvad olukorrad ainult selle eesmärgiga, et meid tülli ajada või et oleks armastuse asemel hoolimatus. Jeesus ütleb Piiblis: "...et liikmed üksmeeles kannaksid muret üksteise eest." (1.Kor.12:25). Mäletad - iga etapp on oluline.

Me oleme kõik osa Taevaisa masinavärgist, iga lüli on vajalik. Pole vaja, et keegi paigast …